ساخت و روکش انواع غلتکهای صنعتی با لاستیک

ساخت و روکش انواع رول و غلتک با لاستیکهای مقاوم : سایش،روغن،حرارت،حلال،اسید،آب با کیفیت بالا

ساخت و روکش انواع چرخهای توپر صنعتی با لاستیک

ساخت و روکش انواع چرخهای توپر با لاستیکهای مقاوم سایش در کمترین زمان و بالاترین کیفیت

مقاوم سازی مخازن ، لوله ها و قطعات در برابر اسید

رابرلاینینگ مخازن ، لوله ها و قطعات با لاستیک های مقاوم اسید : کلریدریک ، سولفوریک ، فسفریک ، آب دریا